top of page
Pile Of Books

Да запалим любородната искра !

Къде си вярна, ти любов народна?
     Къде блестиш, ти искра любородна?


       Да преоткрием отново дълбокия смисъл на Чинтуловите думи и да запазим онова благородно сияние, което е осветявало пътя ни като народност и нация през вековете.


     Да запалим любородната искра на българския дух в душите на нашите деца, за да пламне родолюбивият огън, който ще осветява пътя им към родното и ще сгрява сърцата им, когато са далеч от Родината.


      А тя, Родината, е като майката – една единствена !


     Скъпи български деца, с благородната искра ще греете със своя уникална българска светлина в необятното духовно пространство !


        Ние, учителите от БУ „Искра АБВ“, знаем как да обучаваме с вдъхновение, как да намерим начин да дадем криле на учениците си да полетят и знания за корена си, за да бъдат силни в полета наречен Живот.
 
                   На добър час, училище „Искра АБВ“ –
                       искрата на българското утре !

 

bottom of page