top of page
Empty Classroom

Нашата визия за училище зад граница


     Обучението в БУ „Искра АБВ“ ще е подчиненено на всички държавни образователни изисквания, но и на спецификата на едно българско училище зад граница, целящо формиране на национално самосъзнание и укрепване на българската духовност.


    Учителите зад граница днес са новите възрожденци, защото те трябва не само да събудят българското самосъзнание у всяко дете живеещо в чуждоезикова среда, но и да го накарат да мисли с това съзнание, да чувства, да живее и да се гордее с него.


    Обучението в училище зад граница не е задължително и учителите сме тези, които трябва така да построим и поднесем уроците си с много обич и много истина, за да сме убедени, че въздействието на тези уроци по родолюбие е завинаги, защото и любовта към Родината е за цял живот.


    Скъпи български деца, в българското училище ще вървите по пътя на  знанието с българските букви, ще се докоснете до непреходните идеи в българската литература, ще научите защо е важно да знаем историята на своя народ, ще се потопите в необятността и уникалността на българския фолклор и така неусетно час след час ще става все по-силна връзката ви с вашето изначалие, с българския ви корен.


   Защото човек има корен - онова нещо, което е памет на род и народ и в него е силата ни и волята ни за живот.
   
     Българско училище „Искра АБВ“ - 
                   искрата на любовта към България ! 

   
        

bottom of page