top of page
Library

Програми

 

     В БУ „Искра“ ще се изучава български език и литература, история и география на България по утвърдените от МОН (Министерство на образованието и науката) учебни планове и програми.


   В училището ще се приемат за обучение деца и ученици независимо от нивото на владеене на българския език или липсата изобщо на такова.


   Класовете, предлагани от училището са:

 

  • детска градина : 3 - 4 - годишни деца

  • предучилищна група : 5 - 6 - годишни деца

  • обучение от 1-ви до 12-ти клас по утвърдените програми за училище зад граница 

bottom of page